ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΕΩΝ

Η AG GROUP Security διαθέτει μια καλά εκπαιδευμένη ομάδα απο ειδικούς φύλακες και οχήματα Patrol με τον πλεον σύγχρονο εξοπλισμό,  που περιπολούν προληπτικά σε συγκεκριμένες περιοχές και επεμβαίνουν άμεσα σε κάθε περίπτωση.

Ο τακτικός προλητπτικός έλεγχος και η άμεση επέμβαση απο τους εκπαιδευμένους φύλακες και τα περιπολικά της AGGROUP αποτελούν το ιδανικό συμπλήρωμα σε κάθε σύστημα Ασφαλείας.Η AG GROUP Security αναλαμβάνει επίσης την πραγματοποίηση στατικών φυλάξεων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους (μαιευτηρίων, νοσοκομείων, τραπεζών, ξενοδοχείων, γραφείων, οικιών, πολυκαταστημάτων).Το προσωπικό της AG GROUP Security, είναι ένστολο, με τα σήματα διακριτικά της εταιρίας και υποχρεούται να ελέγχει και να επιτηρεί τους χώρους που υποδείχθηκαν από τον πελάτη, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια στην άσκηση των καθηκόντων του φροντίζοντας για την πρόληψη και αποτροπή κάθε πιθανού κινδύνου.Σε περίπτωση που κατά την κρίση του φύλακα απειλείται ο φυλασσόμενος χώρος, αυτός υποχρεούται άμεσα να ειδοποιεί τον πελάτη, στα τηλέφωνα ανάγκης που του έχουν γνωστοποιηθεί, καθώς επίσης και τον επικεφαλή της AG GROUP Security.