ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

-         Έρευνες έχουν δείξει ότι ο έγκαιρος εντοπισμός της εστίας πυρκαγιάς έχει περιορίσει σε μεγάλο βαθμό καταστροφές που θα μπορούσαν να αποβούν μοιραίες τόσο για ανθρώπινες ζωές όσο και περιουσίες. Ωστόσο βασική αιτία μεγάλων καταστροφών είναι η μη έγκαιρη αντίληψή τους η οποία προκαλείται από την έλλειψη μέτρων.


-         Η AG GROUP είναι επανδρωμένη με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και τεχνολογικά προηγμένο εξοπλισμό, ώστε να δίνει λύσεις στις μεγαλύτερες στα πλαίσια εγκατάστασης παρέχει ένα σύστημα Πυρανίχνευσης εξοπλισμένο με υλικά αποκλειστικά ξένων οίκων κατασκευής τόσο Ευρωπαϊκών όσο και Αμερικάνικων χωρών είναι ικανό να καλύψει χώρους με μεγάλες απαιτήσεις και διαστάσεις.


-         Ένα σύστημα πυρανίχνευσης αποτελείται από την κεντρική μονάδα πυρανίχνευσης, τους ανιχνευτές διαφόρων τύπων (ανιχνευτές υψηλής θερμότητας, ανιχνευτές καπνού, ανιχνευτές θερμοδιαφορικοί κλπ) και τις σειρήνες πυρκαγιάς. Σε ένα σύστημα πυρανίχνευσης ενσωματώνεται και συμπληρωματικός εξοπλισμός, π.χ κομβία συναγερμού φωτιάς, φωτεινά φλας πυρκαγιάς, κλπ.


-         Η σχεδίαση και πρόταση ενός συστήματος πυρανίχνευσης αφορά την επιλογή των κατάλληλων κάθε φορά ανιχνευτών ανάλογα με τον χώρο που χρειάζεται να προστατευτεί και ο προσδιορισμός του αριθμού τους με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές αλλά και τις απαιτήσεις των ελληνικών και διεθνών κανονισμών. Κρίνεται αναγκαία η σωστή μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων Πυρανίχνευσης, ιδιαίτερα στις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες που χρησιμοποιούν εύφλεκτα υλικά. Αλλά και για κάθε άλλη μεγάλη ή μικρή επιχείρηση ο κίνδυνος ανάφλεξης οποιουδήποτε υλικού είναι άμεσος.