ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ CCTV

-         Οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν συνειδητοποιήσει ότι η επιτήρηση και εποπτεία των χώρων δεν είναι μια απλή πολυτέλεια αλλά μια επιβεβλημένη ανάγκη. Κάμερες και εξοπλισμός υψηλών προδιαγραφών εντοπίζουν και καταγράφουν κάθε κίνηση στον προστατευόμενο χώρο. Παράλληλα γίνεται μετάδοση της εικόνας σε τοπικό ή απομακρυσμένο κέντρο παρακολούθησης, είτε ενσύρματα είτε ασύρματα.


-         Το πλέον απλό σύστημα CCTV αποτελείται από έναν εικονολήπτη (camera), που είναι το βασικό κομμάτι του συστήματος, μία οθόνη (monitor) και ένα μαγνητοσκόπιο (Video Recorder). Η κάμερα είναι το αισθητήριο παρακολούθησης που επιτρέπει την επιτήρηση ενός χώρου. Η δραστηριότητα στον ελεγχόμενο χώρο απεικονίζεται στην οθόνη και καταγράφεται στο μαγνητοσκόπιο για αρχείο και τυχόν επανεξέταση (playback) εάν χρειαστεί.


-         Σε εγκαταστάσεις που απαιτούνται πολλές κάμερες, χρησιμοποιείται μία συσκευή που λέγεται Switcher (αυτόματος διακόπτης εναλλαγών) και εξασφαλίζει τη διαδοχική απεικόνιση της εικόνας από κάθε μία κάμερα στο Monitor. Aλλη συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι ο πολυπλέκτης (MULTIPLEXER) ο οποίος εξασφαλίζει ταυτόχρονα απεικόνιση της εικόνας από όλες τις κάμερες σε ένα monitor και καταγραφή στο καταγραφικό της