ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

Το τμήμα Αυτοματιμού της AG GROUP παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις Ηλεκτρομηχανολιγικών εγκαταστάσεων.Προσφερόμενες υπηρεσίες:

  • Σχεδιασμός & κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων,
  • Προγραμματισμός PLC,
  • Συστήματα Αυτοματισμών,
  • Σχεδιασμός & εφαρμογή ηλεκτρολογικών δικτύων,
  • Συστήματα ελέγχου & καταγραφής, SCADA,
  • Εγκατάσταση νέων μηχανών.